BẢNG GIÁ XE

TÊN XE PHIÊN BẢN GIÁ XE Ô TÔ  
Fadil tiêu chuẩn 372,500,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử 0933888296
Fadil nâng cao 403,100,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử 0933888296
Fadil cao cấp 439,100,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử 0933888296
Lux A2.0 Tiêu chuẩn 929,435,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử 0933888296
Lux A2.0 Nâng cao 1,001,595,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử 0933888296
Lux A2.0 Cao cấp – Da Nappa đen hoặc Nâu 1,356,842,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử 0933888296
Lux SA2.0 Tiêu chuẩn 1,220,965,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử 0933888296
Lux SA2.0 Nâng cao 1,318,704,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử 0933888296
Lux SA2.0 Cao cấp – Da Nappa đen hoặc Nâu 1,483,134,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử 0933888296
Vinfast VF E34 690,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử 0933888296
Bản Eco 1,057,100,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử 0933888296
Bản Plus 1,237,500,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử 0933888296
Bản Eco 1,443,200,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử 0933888296
Bản Plus 1,571,900,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử 0933888296
PRESIDENT 3,800,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử 0933888296
VF 5 Đang cập nhật Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử 0933888296
VF 6 Đang cập nhật Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử 0933888296
VF 7 Đang cập nhật Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử 0933888296